Tájékoztató

A gyors és alapos nyelvtanulás garanciája

angol, német, olasz, spanyol, eszperantó

2019. januártól változtak a képzés díjtételei.

Képzéseinkkel kapcsolatos aktuális információkról, képzés díjtételeiről az alábbi szórólapunkból tájékozódhat.

Iskolánkban angol, német, olasz ,spanyol, eszperantó  nyelveket oktatunk.

Angol, német, olasz, spanyol nyelvből kezdőtől a középfokú szintig (angolból, németből felsőfokú szintig) szervezzük kurzusainkat. Minden egyes szintünk 40 órás, alapfokú nyelvvizsgáig 7 szint , középfokú nyelvvizsgáig 12 szint, felsőfokú nyelvvizsgáig 16 szint javasolt a teljesen kezdő szinttől. Amennyiben már valaki tanulta a nyelvet, természetesen szintfelmérő megírását követően tudjuk megadni , csoport besorolását,  induló szintjét.
 

ajanlott_nyeliskola500x224w

 A szintek elvégzése után hallgatóink záróvizsgát tesznek, és ennek eredményes megírása esetén igazolást kapnak. Az órák 45 percesek, a csoportok létszáma kiscsoport esetén 5-7 fő, nagycsoport esetén 8-11 fő, átlagosan 6-7 fő maximum 11 fő.

Eszperantó nyelv esetén kezdőtől a középfokú szintig szervezzük kurzusainkat. Mind az alapfokú nyelvvizsgáig  mind a középfokú nyelvvizsgáig a 100 órás képzésünk javasolt teljesen kezdő szinttől. Az órák 45 percesek, a csoportok létszáma 6-10 fõ.

 Módszereink

Tanfolyamainkon a nyelvtan, a szókincsfejlesztés és a nyelvi készségek (beszédkészség, hallás utáni szövegértés, olvasási készség, íráskészség) fejlesztésére egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk. A kommunikatív nyelvoktatási módszernek megfelelően páros, illetve csoportos kommunikációs feladatok keretében nyílik lehetőség a tanult nyelvtani részek gyakorlására. Gondosan felépített formában történik a szókincs, az íráskészség, valamint a kiejtés fejlesztése is. Az órákon az általánosabb témák (vásárlás; család; stb.) mellett megjelennek a fiatalokat manapság fokozottan foglalkoztató területek is (egészséges táplálkozás; extrém sportok; szerelem; környezetvédelem; vegetarianizmus; állattartás stb.). Törekszünk továbbá arra, hogy hallgatóink ne csupán az adott nyelvterület kultúráját, életmódját ismerjék meg, hanem a világ más tájaiból és az ott élő emberek mindennapjaiból szintén ízelítőt kapjanak.
Tanáraink
A minőségi oktatás alapja a jól képzett tanári kar. Ennek garanciája, hogy a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete előírásának megfelelően tanáraink megfelelő tanári és pedagógiai végzettséggel rendelkeznek. Munkatársaink szakmai munkáját nagy tapasztalattal rendelkező tanulmányi vezető végzi. Tanáraink rendszeresen részt vesznek belső és külső továbbképzéseken. Tanáraink nagy többsége több nyelvvizsga rendszerből is rendelkezik vizsgáztatói végzettséggel és gyakorlattal.

Csatlakozz hozzánk!

Reklám

Lystra - Tanulj angolul pannon nyelvvizsgaközpont