A vizsgák eredményével kapcsolatos tudnivalók

A gyors és alapos nyelvtanulás garanciája

angol, német, olasz, spanyol, eszperantó

VIZSGAEREDMÉNY LEKÉRDEZÉSE

 klikkeljen ide (Azonosítójára szüksége lesz)

 

1. Tájékoztatás a vizsgaeredményekről
A
szóbeli bizottság előtti vizsga eredményét a vizsgázó a terem ajtajára kifüggesztett eredménylistáról (amelyen a vizsgázó titkos kódja, ill. elért pontszáma szerepel, személyes adatai nem) a vizsgát követően megtudhatja.
A szóbeli vizsga része a hallás utáni értés vizsgarész is. Ezek eredményét a Vizsgaközpont munkatársai feldolgozzák , és a szóbeli bizottság előtt tett vizsga eredményével együtt a hivatalos honlapon teszi közzé a hallás utáni (labor) vizsgát követő 10-15 nap elteltével. A vizsgázó a sikeres vizsgáért járó bizonyítványt az eredménynek közzétételétől számított 4-5 héten belül a Vizsgahelyen (Nyíregyháza, Dózsa Gy u. 33.)  veheti át (az időpontról a honlapon lehet tájékozódni).

Az írásbeli vizsga eredményéről leghamarabb  a vizsgát követő 10-15 nap elteltével a Vizsgaközpont honlapjáról (www.pannon-nyelvvizsga.hu) vagy a Vizsgahelyen kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem) – a kapott kódszám segítségével – értesülhet. A sikertelen vizsgáról külön írásbeli értesítést nem küldünk. A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló bizonyítványát a Vizsgahelyen (Nyíregyháza, Dózsa Gy u. 33.)  veheti fel az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül, amennyiben nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet. Felülvizsgálat esetén ez az idő 6-7 hétre tolódik ki.

Amennyiben a vizsgázónak nincs lehetősége eredményeit az Interneten megtekinteni, tájékoztatást a Vizsgahelyen (Nyíregyháza, Dózsa Gy u. 33.) kérhet, ahol bármely hivatalos fényképes igazolványának (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) bemutatása után kap információt az általa elért eredményről.
Vizsgaeredményről nem adunk telefonon tájékoztatást! Amennyiben eredményéről külön értesítést kér, kérjük e-mailben jelezze a Vizsgaközpontnál (pannon.nyelvvizsga@uni-pannon.hu).

2. A javított írásbeli és labor dolgozatok megtekintése

Az írásbeli és a labor dolgozat (előzetes internetes vagy telefonos egyeztetés után) a Pannon Nyelvvizsgaközpont által az interneten közzétett napon és időpontban tekinthető meg, csak a Nyelvvizsgaközpontban, Veszprémben. Azon vizsgázókat, akik nem egyeztetnek előre időpontot, nem áll módunkban fogadni!
A vizsgadolgozatot a helyiségből kivinni nem lehet. A dolgozatot csak a vizsgázó tekintheti meg a Nyelvvizsgaközpont vezetője által megbízott személy jelenlétében. Kiskorú vizsgázót törvényes gondviselője (szülő vagy gyám) elkísérheti. A vizsgázó saját megoldásairól kézzel írott másolatot készíthet. Amennyiben a vizsgázó jelzi a konzultációs igényét, a vizsgabizottság egyik tagjának felteheti a dolgozat javításával kapcsolatos kérdéseit külön eljárási díj ellenében. A megtekintés 45 percet vehet igénybe.
A Vizsgaközpontnak a dolgozatokról nem áll módjában másolatot készíteni.

3. Felülvizsgálati kérelem

3.1. Szóbeli vizsga felülvizsgálata

A szóbeli vizsgával kapcsolatban csak az a vizsgázó fellebbezhet, aki a vizsgára vonatkozó szabályok megszegését vélelmezi, és ezt a vizsga napján jelzi a vizsgabizottságnak vagy a vizsgaszervező hely vezetőjének. A panaszról minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel a vizsgabizottság/vizsgahely vezetője, mely alapján a Vizsgaközpont elbírálja az esetet. A jegyzőkönyvet csak abban az esetben tekinti a Vizsgaközpont hitelesnek, ha azon szerepel mind a vizsgázó, mind a vizsgabizottság tagjainak/vizsgahely vezetőjének aláírása.

3.2. Írásbeli és labor vizsga felülvizsgálata

A vizsgázónak az eredmények közzétételétől számított 15 naptári napon belül joga van a betekintési kérelem mellett, illetve attól függetlenül dolgozatának felülvizsgálatát kérelmezni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.
A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása értelmében amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálati kérelemben harmadik értékelő által történő újraértékelést kér, a felülvizsgálat díjköteles, díja az írásbeli részvizsga esetén a vizsgadíj 25%-a, a hallásértés részvizsga esetén a vizsgadíj 15%-a.
A felülvizsgálati kérelmet a vizsgázónak 15 napon belül kell eljuttatni a Vizsgaközpontba. A kérelmet postai úton 15 napon belüli feladási dátummal, ezzel párhuzamosan 15 napon belül (legkésőbb a 15. napon) e-mailben, vagy faxon is el kell juttatni a Vizsgaközpontba.
A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak beérkezését követő naptól számított 15 napon belül hozza meg döntését, és erről a vizsgázót írásban értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől  számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.
Amennyiben a vizsgázó számára pozitív döntés születik, a Vizsgaközpont kérelmezi a bizonyítvány kiállítását.
A felülvizsgálati időszak lejártával a Vizsgaközpontba beérkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

4. Nyelvvizsga bizonyítvány átvétele

A Pannon Nyelvvizsgarendszer államilag elismert vizsgabizonyítványait az arra jogosultak személyesen vagy meghatalmazással (nyomtatvány letölthető a honlapról) vehetik át a vizsgahelyeken.
A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított bizonyítványokat a vizsgát követő legkésőbb nyolcadik héten eljuttatja a vizsgahelyekre. Ettől kezdve a bizonyítványok eljuttatása a vizsgázókhoz, vagy a személyes átadás biztosítása az adott vizsgahely felelőssége.
Amennyiben a vizsgázó az adataiban lévő elírásokat, hibákat nem jelzi a vizsgahelynek és a bizonyítványába hibás adatok kerülnek, a bizonyítvány újranyomtatásának költsége a vizsgázót terheli. A bizonyítvány újranyomtatásának költsége 2.500 Ft.

Csatlakozz hozzánk!

Reklám

Lystra - Tanulj angolul pannon nyelvvizsgaközpont