Írásbeli és szóbeli nyelvvizsga rendje, struktúrája, eredménye

A gyors és alapos nyelvtanulás garanciája

angol, német, olasz, spanyol, eszperantó

Vizsgaleírás

A vizsga általános leírása:

A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott, az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű – alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokú (C1) –, államilag elismert, általános nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli, írásbeli és komplex vizsgatípusokból.

A Vizsgaközpontban jelenleg angol nyelvből lehet vizsgát tenni.

Az egyes típusokhoz tartozó részvizsgák:

Alapfok (B1): szóbeli, írásbeli és komplex
Középfok (B2): szóbeli, írásbeli és komplex
Felsőfok (C1): szóbeli, írásbeli és komplex

A Pannon vizsgarendszer az elmúlt időszakban alapvető változásokon ment keresztül azzal a céllal, hogy mérési folyamatai és feladatai a Közös Európai Referenciakeret ajánlásaira épüljenek. A nyelvtudás mérés cselekvésközpontú megközelítése a Közös Európai Referenciakeret ajánlásaival összhangban a nyelvhasználó, ill. a vizsgázó nyelvi kompetenciáját különböző nyelvi tevékenységekben megjelenve méri.

Csatlakozz hozzánk!

Reklám

Lystra - Tanulj angolul pannon nyelvvizsgaközpont