A Pannon nyelvvizsgáról általában

A gyors és alapos nyelvtanulás garanciája

angol, német, olasz, spanyol, eszperantó

2012 MÁJUSI NYELVVIZSGA IDŐSZAKTÓL MÁR EGYNYELVŰ PANNON  NYELVVIZSGÁRA IS TUDSZ JELENTKEZNI!

A Big Ben Nyelviskola a Pannon Nyelvvizsga Akkreditált Vizsgahelye: Nyelviskolánkban Angol, Német nyelvű nyelvvizsga letételére van lehetőség, mely:
– akkreditált nyelvvizsga: (Eu. tagországokban is elfogadott),
– két nyelvű: magyar közvetítési elemeket is tartalmaz.

Minden felsőoktatási intézményben plusz pontot érő és diplomához elfogadott SZUPI vizsga

Pannonlogo

PANNON NYELVVIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN

A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott, az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű – B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) –, államilag elismert, két- vagy egynyelvű, általános nyelv-vizsga bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli, írásbeli vagy komplex vizsgatípusokból.

Pannon vizsgaszabályzat letöltése

Letölthető: Adatvédelmi nyilatkozat adatlap Adatvédelmi tájékoztató

Állami elismertség: a sikeres vizsgázók felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor többlet felvételi pontokat szereznek, a diplomaszerzés nyelvi feltételeit teljesítették, nyelvpótlékra szereznek jogosultságot.

Három fokozat: B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) kialakításakor a vizsga kifejlesztői részben a magyarországi hagyományokat követték, részben az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait tartották szem előtt.

A B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) követelményeit a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen határoztuk meg.

Kétnyelvű vizsga: azt jelenti, hogy a Pannon Nyelvvizsga a nyelvi közvetítői (fordítási, tolmácsolási) készséget a vizsga mindhárom fokán értékeli. Nem szóról-szóra, mondatról-mondatra való fordítás, tolmácsolás a feladat, hanem – a nyelvtudás használhatóságát, életszerűségét szem előtt tartva – a pontos tartalomközvetítés.

Egynyelvű vizsga: szintenként négy készséget mér: beszédértés, beszédkészség, íráskészség és írott szöveg értése. A kétnyelvű vizsgákon megszokott közvetítési (mediációs) készségeket nem méri.

Szintező jelleg: a vizsga mindhárom szintjén a vizsgázók nyelvismeretének, nyelvi jártasságának és készségeinek pillanatnyi szintjét értékeljük.

A vizsga komplex jellegét az adja, hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó), mind az írott nyelvi készségeket külön-külön, és együttesen is méri. Van tehát csak szóbeli, csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli, csak írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.

A részvizsga párosítható más államilag elismert  nyelvvizsgarendszerben letett részvizsgával.

Csatlakozz hozzánk!

Reklám

Lystra - Tanulj angolul pannon nyelvvizsgaközpont