Jelentkezés a vizsgára

A gyors és alapos nyelvtanulás garanciája

angol, német, olasz, spanyol, eszperantó

 JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA

A vizsgázó az előre megadott vizsgaidőpontokra tud bejelentkezni az előre meghatározott jelentkezési határidőn belül.
A pótjelentkezés (a jelentkezési határidőtől számított öt munkanap) plusz költséget jelent a vizsgázónak.

1. Szükséges dokumentumok

Jelentkezési lap letöltése

tanulo186x249wJelentkezési lapot az egyes vizsgahelyeken tud beszerezni a vizsgázó a befizetésre szolgáló sárga csekkszelvénnyel együtt. A vizsgázó a jelentkezésével egyidejűleg tudomásul veszi a Vizsgaszabályzatban foglaltakat, és hozzájárul ahhoz, hogy a szóbeli vizsgájáról hangfelvétel készül.
Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon és online lehet. A jelentkezési lap letölthető a www.pannon-nyelvvizsga.hu internet címen, vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyeken (Big Ben Nyelviskola, Nyíregyháza, Mártírok tere 9. I. em.). A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt, vagy a banki átutalást igazoló bizonylatot is.

Online jelentkezés

Az online-rendszer segítségével az interneten keresztül tud jelentkezni a PANNON nyelvvizsgákra, mindig csak a soron következő vizsgaidőszakra. Online-jelentkezés esetén a vizsgadíjat átutalással tudja kiegyenlíteni.
Átutalás esetén a Pannon Egyetem számlaszámára kérjük utalni a vizsgadíjat (a regisztrációs díjat nem kell utalni, fizetéséről érdeklődjön az alábbi telefonszámon: 42/400-813, 30/943-0934) :
10048005-01426696-00000000
A közleményben kérjük feltüntetni a következőt: 010153-055
Online-jelentkezésnél a megjegyzés rovatban a regisztráció során kapott kódot kell feltüntetni.
Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

2. Vizsgaidőpontok 2019-ben

Pannon_2019_vizsgaidoszakok-800w

3. Vizsgadíjak angol és német nyelvből 2013. január 1-től (a kétnyelvű és az egynyelvű vizsga díjai megegyeznek)

Angol-Német Szóbeli Írásbeli Komplex
B1 (alapfok) 12000,-Ft 16000,-Ft 28000,-Ft
B2 (középfok) 12000,-Ft 16000,-Ft 28000,-Ft
C1 (felsőfok) 12000,-Ft 16000,-Ft 28000,-Ft

+ 2.500.- FT Regisztrációs díj:  MELYET A VIZSGAHELYEK  RÉSZÉRE  KELL BEFIZETNI.

– A vizsgázók által fizetendő különeljárási díjak

Regisztrációs díj: 2.500 Ft (Az adott vizsgahely határozza meg a díj összegét.)
Halasztási kérelem: 3.000 Ft
Hiánypótlás, többletügyintézés, konzultáció: 2.500 Ft
Igazolás vizsgaeredményről: 2.500 Ft
Pót jelentkezés: 3.000 Ft (a jelentkezési határidőtől számított öt munkanap)

4. Értesítő a nyelvvizsgáról
A nyelvvizsga időszak első napját megelőző két hétben a vizsgázó postai úton kézhez kapja az értesítőt, mely tartalmazza a vizsgázói kódot, a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét. A vizsgázó köteles az értesítőben szereplő személyes adatait ellenőrizni. Elírás esetén a hibát jelezni kell a vizsgahelynek!
Amennyiben a nyelvvizsga időszak első napját megelőző héten a vizsgázó nem kapja meg a postai címre kiküldött értesítőt, a vizsgázónak ajánlatos e-mailben (bigben.nyelvstudio@t-online.hu) vagy telefonon (42/400-813, 30/943-0934) érdeklődni azon a vizsgahelyen, melyet a jelentkezés alkalmával megjelölt. Amennyiben ez elmarad, és a Vizsgaközpont nem értesül a hibáról, a vizsgázót nem lehet más időpontra beosztani. Ebben az esetben vizsgadíj visszatérítést sem igényelhet a jelentkező.

5. Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók
A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben:
• előző vizsga sikeressége esetén;
• betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).
Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet.
Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat.

6. Vizsgahalasztás
Amennyiben a vizsgázó a kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, kérheti a vizsga halasztását. A kérelmet legalább 3 munkanappal a vizsga előtt be kell nyújtani, ezt követően csak méltánylást érdemlő ok miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 munkanapon belül (méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság). Halasztás egy alkalommal kérhető a formanyomtatványon (a formanyomtatvány letölthető a www.pannon-nyelvvizsga.hu internet címről). A vizsgahalasztás 3.000,-Ft-os különeljárási díj befizetése ellenében történik.
A HALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTNAK KELL MEGKÜLDENI.

7. A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások
Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt).
A jelentkezéshez szükséges, hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Egy kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekre hat ki a fogyatékossága. A kérelemhez egy szakvéleményt is csatolni kell, mely nem lehet régebbi hat hónapnál. A kettőt összevetve a Vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a Vizsgaközpont.

Csatlakozz hozzánk!

Reklám

Lystra - Tanulj angolul pannon nyelvvizsgaközpont